چرا علم و صنعت ؟

آیا می دانید بیشتر افراد بیکار فاقد مهارت هستند؟

آموزش شغلي و ارتقا مهارت، سرمايه گذاري پايدار است.

گروه آموزشی علم و صنعت با آموزش مهارت و معرفی کردن بازار کار به جوانان باعث پیشرفت آنها در کسب و کار می شود.

گروه آموزشی علم و صنعت بر این باور است که یادگیری مهارت، تفکر کارآفرینی را در جوانان تقویت میکند.

تازه ترین خبرها و اطلاعیه ها

جستجو در سایت

ویدئوها

از نگاه دیگران

loading...

لطفا منتظر بمانید...