دوره های آموزشی

همه دوره های آموزشی

(CISCO certified network professional ( ccnp switching

(CISCO certified network professional ( ccnp switching

۳۰۰,۰۰۰ تومان

(CISCO certified network professional(ccnp ROUTING

(CISCO certified network professional(ccnp ROUTING

۳۰۰,۰۰۰ تومان

(CISCO certified network professional(ccnp tshoot

(CISCO certified network professional(ccnp tshoot

۳۰۰,۰۰۰ تومان

(Mikrotik certified traffic control engineer (MTCTCE

(Mikrotik certified traffic control engineer (MTCTCE

۳۵۰,۰۰۰ تومان

[Vmware vsphere:install,configure,manage [v6

[Vmware vsphere:install,configure,manage [v6

۲۴۰,۰۰۰ تومان

+ NETWORK

+ NETWORK

۱۳۵,۰۰۰ تومان

AUTO CAD

اتوکد

۳۲۰,۰۰۰ تومان

Configuring advanced windows server 2012 services

Configuring advanced windows server 2012 services

۲۴۰,۰۰۰ تومان

COREL DRAW

COREL DRAW

۱۳۰,۰۰۰ تومان

FLASH MAX

FLASH

۲۶۰,۰۰۰ تومان

ICDL1

ICDL1

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ICDL1 (مهارت هفتگانه)

ICDL1

۲۶۹,۰۰۰ تومان
loading...

لطفا منتظر بمانید...