دوره های آموزشی

گروه آموزشی جوشکاری و بازرسی جوش

بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی

بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی

۷۸۷,۰۰۰ تومان

ترسیم نقشه های جوشکاری با رایانه

ترسیم نقشه های جوشکاری با ریانه

۱۹۸,۰۰۰ تومان

رسم فنی ( جوشکاری )

رسم فنی ( جوشکاری )

۸۰۰,۰۰۰ تومان
loading...

لطفا منتظر بمانید...