دوره های آموزشی

گروه آموزشی اتومکانیک و صنایع خودرو

آموزش مولتی پلکس و برق خودرو و

مولتی و پلکس و برق خودرو

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ایسیو خودرو( ecu )

ایسیو

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودرو (CNG)

تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودرو

۷۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیر سیستم مالتی پلکس

تعمیر سیستم مالتی پلکس

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرات مدارات برقی و الکتریکی خودرو

تعمیرات مدارات برقی و الکتریکی خودرو

۶۶۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه 2

تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه 2

۵۹۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

۱,۵۴۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تنظیم موتور

تنظیم موتور

۹۵۰,۰۰۰ تومان

تون آپ (تنظیم موتور) درجه 2

تون آپ (تنظیم موتور) درجه 2

۹۵۰,۰۰۰ تومان

موتور و گیربکس خودروهای داخلی

موتور و گیربکس داخلی

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
loading...

لطفا منتظر بمانید...