دوره های آموزشی

گروه آموزشی اتومکانیک و صنایع خودرو

آموزش مولتی پلکس و برق خودرو و

مولتی و پلکس و برق خودرو

۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان

ایسیو خودرو( ecu )

ایسیو

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودرو (CNG و LPG )

تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودرو

۷۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیر سیستم مالتی پلکس

تعمیر سیستم مالتی پلکس

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرات مدارات برقی و الکتریکی خودرو

تعمیرات مدارات برقی و الکتریکی خودرو

۶۶۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه 2

تعمیرکار اتومبیل گاز سوز درجه 2

۵۹۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

۷۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تنظیم موتور

تنظیم موتور

۹۵۰,۰۰۰ تومان

تون آپ (تنظیم موتور) درجه 2

تون آپ (تنظیم موتور) درجه 2

۹۶۰,۰۰۰ تومان

موتور و گیربکس خودروهای داخلی

موتور و گیربکس داخلی

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
loading...

لطفا منتظر بمانید...