دوره های آموزشی

گروه آموزشی امور مالی و بازرگانی

بازاریاب

بازاریاب

۲۰۰,۰۰۰ تومان

بازاریاب بیمه

بازاریاب بیمه

۱۳۰,۰۰۰ تومان

تحلیل گر بورس اوراق بهادر

تحلیل گر بورس اوراق بهادر

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تحلیل گری بنیادی (فاندامنتال)

بورس

۴۸۰,۰۰۰ تومان

تحلیلگری تکنیکال بورس

بورس

۵۶۰,۰۰۰ تومان

حسابدار حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

۲۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری با رایانه(نرم افزارهای حسابداری)

نرم افزارهای حسابداری

۲۱۰,۰۰۰ تومان

حسابداری صنعتی درجه 2

حسابداری صنعتی

۲۶۰,۰۰۰ تومان

حسابداری عمومی تکمیلی

حسابداری تکمیلی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

حسابرس درجه 2

حسابرسی

۵۲۰,۰۰۰ تومان

دوره حسابداری عمومی مقدماتی ( کار و دانش )

حسابداری مقدماتی

۱۹۰,۰۰۰ تومان

رایانه کار حسابداری و مالی ( کار و دانش )

رایانه کار حسابداری و مالی ( کار و دانش )

۲۴۰,۰۰۰ تومان
loading...

لطفا منتظر بمانید...