دوره های آموزشی

گروه آموزشی شبکه های کامپیوتری

micosoft-mcsa2012

mcsa2012

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

تکنسین تجهیزات شبکه(CISCO-CCNA)

CCNA

تکنسین شبکه های کامپیوتری(wireless)

wireless

۴۹۰,۰۰۰ تومان

تکنسین عمومی امنیت شبکه SECURITY

SECURITY

۲۰۰,۰۰۰ تومان

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری(network)

network

۴۹۰,۰۰۰ تومان
loading...

لطفا منتظر بمانید...