دوره های آموزشی

گروه آموزشی شبکه های کامپیوتری

(CISCO certified network professional ( ccnp switching

(CISCO certified network professional ( ccnp switching

۳۳۶,۰۰۰ تومان

(CISCO certified network professional(ccnp ROUTING

(CISCO certified network professional(ccnp ROUTING

۳۳۶,۰۰۰ تومان

(CISCO certified network professional(ccnp tshoot

(CISCO certified network professional(ccnp tshoot

۳۳۶,۰۰۰ تومان

(Mikrotik certified traffic control engineer (MTCTCE

(Mikrotik certified traffic control engineer (MTCTCE

۳۹۲,۰۰۰ تومان

[Vmware vsphere:install,configure,manage [v6

[Vmware vsphere:install,configure,manage [v6

۲۶۸,۰۰۰ تومان

+ NETWORK

+ NETWORK

۶۳۵,۰۰۰ تومان

Configuring advanced windows server 2012 services

Configuring advanced windows server 2012 services

۲۶۸,۰۰۰ تومان

Installing and configuring windows server 2012

Installing and configuring windows server 2012

۲۴۰,۰۰۰ تومان

micosoft-mcsa2012

mcsa2012

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

Microsoft certifiend solutions associate configuring window 8.1

Microsoft certifiend solutions associate configuring window 8.1

۲۴۰,۰۰۰ تومان

برنامه نویسیBasic 4 Android (تلفن همراه-تبلت و سایر دستگاه اندرویدی)

برنامه نویسیBasic 4 Android (تلفن همراه-تبلت و سایر دستگاه اندرویدی)

۴۹۲,۰۰۰ تومان

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان
loading...

لطفا منتظر بمانید...