دوره های آموزشی

گروه آموزشی دیپلم

برق ساختمان

برق ساختمان

۱,۳۹۰,۰۰۰ تومان

دیپلم برق صنعتی

دیپلم برق صنعتی

۱,۰۶۰,۰۰۰ تومان

دیپلم برق صنعتی پیشرفته

دیپلم برق صنعتی

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

دیپلم تعمیر موتور و برق خودرو

تعمیر موتور و برق خودرو

۲,۲۱۳,۰۰۰ تومان

دیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری

۱,۱۹۰,۰۰۰ تومان

دیپلم خدمات فنی خودرو

خدمات فنی خودرو

۲,۷۹۱,۰۰۰ تومان

دیپلم موتور خودرو

تعمیر موتور خودرو

۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان

دیپلم نصب و تعمیر آسانسور

دیپلم آسانسور

۹۹۰,۰۰۰ تومان

سرویس و نگهداری خودرو

سرویس و نگهداری خودرو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

طراح گرافیک رایانه ای(کاردانش )

طراح گرافیک رایانه ای(کاردانش )

۴۸۰,۰۰۰ تومان

عیب یابی خودرو درجه 2

عیب یابی خودرو درجه 2

۸۲۵,۰۰۰ تومان

گرافیک رایانه ای

گرافیک

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان
loading...

لطفا منتظر بمانید...