دوره آموزشی تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

  • گروه آموزشی: اتومکانیک و صنایع خودرو
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

موتور:

موتور دستگاهی است که انرژی شیمیایی موجود در سوخت را با انجام احتراق تبدیل به انرژی مکانیکی می­کند

 که این انرژی توان لازم برای حرکت وسیله نقلیه در شرایط مختلف تأمین می کند.

 گیربکس :

 گیربکس ماشینی است که برای انتقال توان مکانیکی از یک منبع تولید توان به یک مصرف کننده و هچنین برآورده ساختن

 گشتاور و سرعت دورانی مورد نیاز مصرف کننده به کار می رود.  گیربکس درواقع یک واسطه بین منبع توان و مصرف کننده توان می باشد

 که بین منبع توان و مصرف کننده توان یک انعطاف پذیری بر قرار میکند.
 به دلیل هماهنگ بودن گشتاور و سرعت دورانی منبع تولید توان با مصرف کننده نیاز به ماشینی که بتواند این هماهنگی را به صورت

 یک واسطه برقرار کند امری ضروری به نظر می رسد دستگاهی که این خواسته را میتواند تامین کند گیربکس نام دارد.

                                                                        

بکارگیری اصول حفاظت ایمنی و بهداشت در محیط کار2 فلز کاری2 کار با ابزار و تجهیزات عمومی و اختصاصی خودرو4 کار با ابزار و تجهیزات اندازه گیری2 پیاده و سوارکردن موتور و قطعات وابسته به آن از روی شاسی خودرو6 بازکردن و بستن، عیب یابی و رفع عیب موتور )مولد قدرت(1 عیب یابی و رفع عیب سیستم سوخت رسانی انژکتوری1 عیب یابی و رفع عیب سیستم الکتریک و الکترونیک موتور9 پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیب سیستم انتقال قدرت16 پیاده و سوارکردن، عیب یابی و رفع عیب سیستم های ترمز معمولی و ABS11 پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع انواع سیستم تعلیق و فرمان12 پیاده و سوار کردن، انواع سیستم گاز سوزو غیره...

پیش نیاز ندارد.

پایان دوره راهنمایی

سر فصل آموزشی تعمیرکار اتومبیل سوار و بنزینی درجه 2:

1-کار با ابزار و تجهیزات عمومی و اختصاصی خودرو

2-کار با ابزار و تجهیزات اندازه گیری

3-پیاده و سوار کردن موتور و قطعات وابسته به آن از روی شاسی خودرو

4- باز کردن و بستن، عیب یابی و رفع عیب موتور (مولد قدرت)

5-عیب یابی و رفع عیب سیستم سوخت رسانی انژکتوری

6-عیب یابی و رفع عیب سیستم الکتریک و الکترونیک موتور

7-پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع عیب سیستم انتقال قدرت

8- پیاده وسوار کردن ، عیب یابی ورفع عیب سستم ترمز معمولی و ABS

9-پیاده و سوار کردن، عیب یابی و رفع انواع سیستم تعلیق و فرمان

10-پیاده و سوار کردن، انواع سیستم گازسوز

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2 کسی است که پس از طی دوره آموزشی مربوطه بتواند از عهده فلز کاریعمومی، عیب یاب و تعمیر سیستم مولد قدرت، سیستم الکتریک والکترونیک موتور، سیستم سوخت رسانی انژکتوری ،سیستم انتقال قدرت معمولی ، سیستم ترمز معمولی وABS و سیستم تعلیق و فرمان و سیستم گاز سوز خودرو برآید.

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...