دوره آموزشی تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

  • گروه آموزشی: شبکه های کامپیوتری
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۲,۷۲۶,۶۹۸ تومان
  • موارد آموزشی: تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک کسی است که توانایی انجام نصب وطراحی شبکه های محدود وکوچک درادارات و شرکتها (SOHO(و کار با System Operating work Internet وپیکربندی IP/TCP و پیکربندی SPX/IPX و دیگر پروتکل ها و Routing وانجام Network Security وانجام Switching LAN و کار با Protocols WAN را داشته باشد

حداقل میزان تحصیلات : فوق دیپلم کامپیوتر

پیش نیاز ندارد

شناسایی اصول کار با Relay Frame Frame Relay cloud با کار اصول شناسایی 8-8Committed Information Rate بـا کـار اصـول شناسـایی -9(CIR)Committed Information Rate بـا کـار اصـول شناسـایی-10(CIR)  -11 Data-Link Connection Identifier بـا کار اصول شناسایی(DLCI)  -12 Permanent Virtual Circuit(PVC) با کار اصول شناسایی  -13 Switched Virtual Circuit (SVC) با کار اصول شناسایی

OSI Reference Model شناخت توانایی 1Internet work Operating System با کار توانایی 23 توانایی بررسی و پیکربندی IP/TCP4 توانایی بررسی و پیکربندی SPX/IPX و دیگر پروتکل ها5 توانایی انجام RoutingNetwork Security انجام توانایی 6 LAN Switching انجام توانایی 78 توانایی کار با Protocols WAN

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...