دوره آموزشی بازاریاب بیمه

  • گروه آموزشی: امور مالی و بازرگانی
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۴۷۹,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: بازاریاب بیمه

بیمه قراردادی است که طی آن ریسک مشخصی از یک طرف قرارداد، که بیمه‌گذار نامیده می‌شود، به طرف دیگر، که بیمه‌گر نامیده می‌شود، در ازای پرداخت وجه، که حق بیمه نامیده می‌شود، مطابق اصول بیمه منتقل می‌گردد. در این مقاله به معرفی بیمه و انواع بیمه نامه می‌پردازیم:

با توجه به تعریف بالا، بیمه‌ گر شخصی حقوقی است که در مقابل دریافت حق بیمه از بیمه‌ گذار، متعهد می ‌شود که ضررهای احتمالی یک بیمه‌ گذار را در صورت وقوع حادثه در یک دوره زمانی خاص، جبران نماید و یا خدمات مشخصی را به وی ارائه دهد. در مقابل، بیمه‌ گذار شخصی حقیقی یا حقوقی است که با پرداخت حق بیمه، جان، مال یا مسئولیت خود یا دیگری را تحت پوشش بیمه قرار می‌دهد. آنچه را که بیمه می شود موضوع بیمه نامند. بنابراین بیمه یکی از بهترین روشهای مقابله با ریسک است.بازاریاب بیمه کسی است که بتواند از عهده انجام امور مربوط به بازاریابی، تشخیص اصول بیمه، بررسیعوامل فنی بیمه، تشخیص اصول معاملات بیمه ای وانواع بیمه نامه ها برآید.

 حداقل تحصیلات : دیپلم

پیش نیاز ندارد

بازاریاب بیمه

شناسایی ابزار تبلیغات9-2 آشنایی بامهمترین عوامل شخصی فروشندگان - ویژگی های شخصی فرد - اطلاعات ومهارت های فرد- قابل انعطاف بودن بازاریاب - آگاهی از عکس العمل مشتری و درک اطلاعات وی - داشتن ابتکار عمل در پیداکردن مشتری10-2 آشنایی با محدویت های فروش11-2 آشنایی با سیستم مشتری یابی12-2 شناسایی اصول انتخاب سیستم مشتری یابی13-2 شناسایی اصول نحوه مشاوره با مشتری14-2 آشنایی بادسته بندی کلی مشتریان - اشخاص حقیقی - اشخاص حقوقی15-2 شناسایی اطلاعات لازم واصول جمع آوری آنها از اشخاص حقیقی16-2 شناساییاطلاعاتلازمواصولجمع آوریآنها ازاشخاصحقوقیو طبقهبندیآنها آشنایی با عات 17-2 منابع جمع آوری اطلا18-2 شناسایی اصول برنامه ریزی و تکنیک مذاکره بامشتری19-2 شناسایی اصول روش های هدایت اعتراضات مشتری20-2 شناسایی تکنیک های نهایی کردن فروش

توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار2 توانایی انجام اموربازار یابی بیمه3 توانایی تشخیص اصول بیمه4 توانایی بررسی عوامل فنی بیمه5 توانایی تشخیص اصول معاملات بیمه ای

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...