دوره آموزشی سرپرست ترخیص محصول

  • گروه آموزشی: امور مالی و بازرگانی
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۶۳۱,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: سرپرست ترخیص محصول

دوره سرپرست ترخیص کالا 

دوره سرپرست ترخیص کالا چه دوره ای است؟ دوره سرپرست ترخیص کالا یک دوره ی کاملا تئوری درقالب بسته های آموزشی فیزیکی و محتوای آنلاین. یک میانبر واقعی برای صرفه جویی در وقت، انرژی و هزینه. درباره دوره: سرپرست ترخیص کالا در حوزه امور مالی و بازرگانی بوده و شایستگی هایی از قبیل تحلیل و بررسی قوانین، عوارض و هزینه های گمرکی، تعیین روشهای خرید و ترخیص موفق، کنترل و نظارت بر تجارت اینترنتی در ترخیص کالا ها و آنالیز منابع خرید و ترخیص کالا، برنامه ریزی و نظارت بر ترخیص کالاهای مورد نیاز از بازار...مهارت فنی وحرفه ای

مهارت داشتن روابط عمومی 

مهارت های آموزشی

سرپرست ترخیص کالا در حوزه امور مالی و بازرگانی بوده و شایستگی هایی از قبیل تحلیل و بررسی قوانین، عوارض و هزینه های گمرکی، تعیین روشهای خرید و ترخیص موفق، کنترل و نظارت بر تجارت اینترنتی در ترخیص کالا ها و آنالیز منابع خرید و ترخیص کالا، برنامه ریزی و نظارت بر ترخیص کالاهای مورد نیاز از بازارهای جهانی، نظارت و همکاری برای حمل کالای ترخیص شده، کنترل ترخیص کالاها و تنظیم قرارداد و ارائه گزارش دارد.

1 -مهارت تشخیص استعداد:آنهاباید بدانید در چه زمینه عالقه و استعداد دارند تا بتوانید در مسیر آن هدف گام بردارند و اطالعات ومهارتهای الزم بعدی را کسب کنند.2 -مهارتهای فنی و حرفه ای:جهت موفقیت در کار مورد نظرابتدا باید حداقل مهارتهای حرفه ای مورد نیاز آن حرفه را فرا گرفتهباشندکه این امر دست توانای مسئوالن مارامی طلبد. امروزه، فناوری در تمام زمینه ها و رشته های علومگسترش پیدا کرده است.3 -مهارتهای روابط عمومی:داشتن مهارت روابط عمومی جهت تبادل اطالعات با یکدیگر و تا مین نیازهای شغلی و اجتماعی جهتکار گروهی امری ضروری و الزم است.4 -مهارتهای آموزشی:امروزه به دلیل روند تخصصی شدن امور و همچنین پیشرفت تکنولوژی، نیاز ارتقاء و آپدیت اطالعات وکسب مهارتهای آموزشی بیشتر، یکی از ملزومات مهم شغل و حرفه مورد نظراست.5 -مهارتهای مدیریت مالی:امروزه برنامه ریزی اقتصادی برای تضمین یک زندگی راحت پس از دوران بازنشستگی امری بسیارضروری است. کارگزاران سرمایه، برنامه ریزان مالی، حسابداران و حسابرس ها برای برآوردن این تقاضاهمواره مورد نیاز هستند.

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...