دوره آموزشی پیاده سازی مدارات فرمان و قدرت در سیستم های تهویه مطبوع ( حرارت مرکزی )

  • گروه آموزشی: تأسیسات
  • مدت: ۱ ماه
  • شهریه: ۱۹۸,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: پیاده سازی مدارات فرمان و قدرت در سیستم های تهویه مطبوع ( حرارت مرکزی )

استاندارد آموزشی «ترسیم مدارات فرمان و قدرت برقی و PLC سیستم های تهویه مطبوع (حرارت مرکزی)»، یکی ازشایستگی های تشکیل دهنده شغل «طراح، محاسب و مجری سیستم های تهویه مطبوع (حرارت مرکزی)» در شاخهگرمایش از رشته تأسیسات در حوزه صنعت میباشد که از عهده کارهای 1 .فراهم سازی شرایط ترسیم مدارات فرمانو قدرت و PLC سیستم های حرارت مرکزی 2 .ترسیم مدارات قدرت سیستم های حرارت مرکزی 3 .ترسیم مداراتفرمان سیستم های حرارت مرکزی 4 .ترسیم مدارات PLC سیستم های حرارت مرکزی و 5 .آماده سازی اسناد ومدارک برمی آید. این شایستگی با سایر بخش های مشاغل «طراح، محاسب و مجری سیستم های تهویه مطبوع(حرارت مرکزی)» در ارتباط می باشد.

حداقل میزان تحصیلات : دیپلم

مهارت های پیش نیاز : دارا بودن گواهینامه های «تولید نقشه های معماری دو بعدی با استفاده از نرم افزارهایتأسیسات» و «سایزبندی و تعیین چیدمان سیستم های تهویه مطبوع (حرارت مرکزی)»

 «ترسیم مدارات فرمان و قدرت برقی و PLC سیستم های تهویه مطبوع (حرارت مرکزی)» یک وظیفه مستقل ازفرد «طراح، محاسب و مجری سیستم های تهویه مطبوع (حرارت مرکزی)» است که ترسیم مدارات فرمان و قدرتبرقی و PLC بخشی از تأسیسات گرمایی؛ یعنی فراهم سازی شرایط اولیه کار، ترسیم مدارات فرمان و قدرت برقی وPLC سیستم های حرارت مرکزی را برعهده دارد

1 -فراهم سازی شرایط ترسیم مدارات فرمان و قدرت و PLCسیستم های حرارت مرکزی

2-ترسیم مدارات قدرت سیستم های حرارت مرکزی

3-ترسیم مدارات PLCسیستم های حرارت مرکزی

4-آماده سازی اسناد و مدارک

5-ترسیم مدارات فرمان و قدرت برقی و PLCسیستم های تهویه مطبوع (حرارت مرکزی)


جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...