دوره آموزشی تکنسین شبکه های کامپیوتری(wireless)

  • گروه آموزشی: شبکه های کامپیوتری
  • مدت: جهت اطلاع، لطفا تماس بگیرید
  • شهریه: جهت اطلاع، لطفا تماس بگیرید
  • موارد آموزشی: wireless

تکنسین شبکه های کامپیوتری(wireless)

تکنسین شبکه های بی سیم کامپیوتری کسی است 

که توانایی شناخت زیر ساخت های اساسی Wireless Communications و 

شناخت کارکرد Wireless و کار با ارتباطات فرکانس رادیویی و کار با سیستم های Infrared وکارBluetooth و 

پیاده سازی Low-Speed Wireless برای LAN وچگونگی پیاده سازی High-Speed WLAN و WLAN Security و 

کار با مخابره سلولی دیجیتال و کار با Fixed Wireless وانجام Wireless Communication در یک Business را داشته باشد,

تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم از مشاغل حوزه فناوری اطالعات می باشد. از شابستگی های این شغل میتوان کاربا زیرساخت های اساسی Communications Wireless و شناخت کارکرد Wireless و کار باارتباطات فرکانس رادیویی و کار با Bluetooth و پیاده سازی Wireless Speed-Low برای LAN و چگونگیپیاده سازیWLAN Speed-High و Security WLAN و کار با Wireless Fixed و انجامCommunication Wireless در یک Business را نام برد. این شغل با کیله مشاغل شبکه و مهندسیسیستم در ارتباط است.

تکنسین شبکه های کامپیوتری(wireless)

حداقل میزان تحصیلات : فوق دیپلم کامپیوتر یا شاخه های مرتبط مانند IT و ICT

مهارت های پیش نیاز این استاندارد : تکنسین شبکه های عمومی کامپیوتری

استاندارد تکنسین شبکه های کامپیوتری بی سیم بر اساس تجهیزات ارتباط بی سیم تدوین شده است. از مزایای شبکه های بیسیم سهولت نصب و پیکربندی و قابلیت جابه جایی می باشد.

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری- تکنسین عمومی امنیت شبکه های کامپیوتری- تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

بررسی زیر ساخت های اساسی Communications Wire

کار با Wireless

کار با ارتباطات فرکانس رادیویی

کار با Bluetooth

LAN برای Low-Speed Wireless سازی پی

WLAN Security و High-Speed WLANپیاده سازی 

Business یک در Wireless Communication انجام 

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...