دوره آموزشی تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

  • گروه آموزشی: شبکه های کامپیوتری
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۴,۰۳۶,۲۳۰ تومان
  • موارد آموزشی: network

فن آوری اطلاعات:

فن آوری اطلاعات عرصه نوینی را به منظور پیشرفت افراد و جوامع در دنیای امروز به روی همگان گشوده است. 

در این عرصه پهناور ، تبحر و تخصص عامل تمایز و موفقیت افراد در عرصه تکنولوژی اطلاعات می باشد و ملاک این تخصص در دست داشتن مدارک بین المللی IT همراه با کسب تجارب عملی است. 

از دانش شبکه می توان به عنوان یکی از مهمترین این تخصص ها و به طبع آن از مدارک مربوط به شبکه به عنوان مهمترین و رایج ترین مدارک بین المللی IT نام برد.

 بدیهی ست آشنایی با مفاهیم اولیه شبکه نخستین گام در ورود به این زمینه تخصصی بوده و دانش اولیه فرد در زمینه Networking را پی ریزی می نماید. 

در طی این دوره به بررسی مفاهیم اولیه شبکه ، پروتکل ها از جمله TCP/IP، توپولوژیها، لایه ها و سایر موارد مهم در کار با شبکه پرداخته و افراد 

را جهت ورود به دوره های تخصصی تر شبکه از جمله دوره های مایکروسافت ، سیسکو ، لینوکس و امنیت شبکه آماده می سازد . لذا دوره Network 

به عنوان پیش نیاز کلیه دوره های مربوط به شبکه و بهترین نقطه شروع این دوره ها می باشد.

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری کسی اسـت کـه توانـایی شـناخت مفـاهیم اساسـی Network وعملکـرد Servers و Client و بررسـی عملکـرد Model OSI و بررسـی عملکـرد PhysicalMedia و بررسی عملکرد Layer Link Data و بررسی عملکرد Transmission Data و بررسیعملکرد Layer Network و بررسـی عملکـرد Layer Transport و بررسـی عملکـرد Session Layerو شــناخت Fundamentals IP/TCP را داشــته باشــد وAddressing IP وRemote و TCP/IP Network بکارگیری و Accessing و Supernetting وSubnettingیک Maintainingو Fault Toleranceو Networking Security وAccess Protocolsشبکه و انجام Troubleshootingیک شبکه را انجام دهد.این دوره دربرخی مراکز بعنوان +Nework ارائه می شو


تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری(network)

حداقل میزان تحصیلات : فوق دیپلم کامپیوتر

پیش نیاز ندارد.

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری(network):

  • شناخت مفاهیم اساسیNetwork
  • *  بررسی عملکرد Servers وClients
  • بررسی عملکرد OSI Model
  • بررسی عملکرد Physical Media
  •  * بررسی عملکرد Data Link Layer
  • تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری کسی اسـت کـه توانـایی شـناخت مفـاهیم اساسـی Network وعملکـرد Servers و Client و بررسـی عملکـرد Model OSI و بررسـی عملکـرد PhysicalMedia و بررسی عملکرد Layer Link Data و بررسی عملکرد Transmission Data و بررسیعملکرد Layer Network و بررسـی عملکـرد Layer Transport و بررسـی عملکـرد Session Layerو شــناخت Fundamentals IP/TCP را داشــته باشــد وAddressing IP وRemote و TCP/IP Network بکارگیری و Accessing و Supernetting وSubnettingیک Maintainingو Fault Toleranceو Networking Security وAccess Protocolsشبکه و انجام Troubleshootingیک شبکه را انجام دهد.این دوره دربرخی مراکز بعنوان +Nework ارائه می شو

توانایی شناخت مفاهیم اساسی Network

توانایی بررسی عملکرد Servers و Clients

توانایی بررسی عملکرد Model OSI

توانایی بررسی عملکرد Media Ph

Data Link Layer عملکرد بررسی توانایی

توانایی بررسی عملکرد Transmission Data

توانایی بررسی عملکرد Layer Network

توانایی بررسی عملکرد Layer T

وانایی بررسی عملکرد Layer Session

TCP/IP Fundamentals شناخت توانایی 

توانایی بررسی عملکردAddressing IP و Subnetting و Supernetting

وانایی بررسی عملکرد Accessing و بکارگیری Network IP/TCP

Remote Access Protocolsعملکرد بررسی توانایی 


جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...