دوره آموزشی کاربر امور بانکی

  • گروه آموزشی: امور مالی و بازرگانی
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۱,۷۲۸,۱۰۴ تومان
  • موارد آموزشی: آموزش کاربر امور بانکی

کاربر امور بانکی کسی است که از عهده تشخیص عوامل موثر کار، مفاهیم و اصول بانکداری، اصول حقوق حاکم بر معاملات، تشخیص اصول و مفاهیم حسابداری، تشخیص انواع چک، سفته، برات، افتتاح، انسداد و محاسبه سودانواع سپرده ها، مفاهیم تسهیلات اعطایی، انجام امور تحویلداری در صندوق و برقراریارتباط موثر با مشتریان برآید . 

 برقراری ارتباط موثر با مشتریان  آشنایی با مقررات و آیین نامه های شغلی آشنایی با مسئولیت های شغلی آشنایی با ویژگی های لازم برای کاربر امور بانکی آشنایی با نحوه ارتباط موثر با سیستمهای ذیربط آشنایی با نحوه ارتباط موثر با همکاران آشنایی با نحوه ارتباط موثر با مشتریان آشنایی با نحوه مذاکره با مشتریان آشنایی با نحوه کنترل مدیریت استرس شناسایی اصول برقراری ارتباط موثر با مشتریان

میزان تحصیلات : دیپلم ترجیحاً امور مالی وبازرگانی-کارور عمومی رایانه شخصی 

 تشخیص عوامل موثر محیط کار

  شناخت مفاهیم و اصول بانکداری

تشخیص اصول حقوقی حاکم بر معاملات

تشخیص اصول و مفاهیم حسابداری

تشخیص انواع چک ،سفته،برات

افتتاح اسناد و محاسبه سود انواع سپرده ها

انجام امور تحویلداری در صندوق توانایی تشخیص اصول حقوقی حاکم بر معاملات  توانایی تشخیص اصول مفاهیم حسابداری  توانایی تشخیص انواع چک، سفته و برات  توانایی افتتاح ، انسداد و محاسبه سود سپرده ها  توانایی تشخیص مفاهیم تسهیلات اعطایی  توانایی انجام امور تحویل داری در صندوق  توانایی برقراری ارتباط موثر با مشتریان

توانایی تشخیص عوامل موثر محیط کار  

توانایی شناخت مفاهیم و اصول بانکداری


جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...