دوره آموزشی تهیه و تنظیم گزارش مالی در تعاونی ها

  • گروه آموزشی: امور مالی و بازرگانی
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۱۷۹,۳۸۸ تومان
  • موارد آموزشی: آموزش تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها

حسابداری، تهیه دفاتر مالیاتی و تنظیم اظهارنامه مالیاتی ویژه تعاونی های مسکن (ویژه تهران و شهرستان)

شرکت راه حل های پویا جهت تسهیل امور حسابداری و مالی تعاونی های مسکن اقدام به ارائه خدمات مذکور به تعاونی های مسکن می نماید. این خدمات توسط افراد کارآزموده و حرفه ای در زمینه حسابداری ارائه می گردد.

ندارد

تهیه و تنظیم گزارش های مالی از شایستگی های حوزه خدمات گروه شغلی امور مالی و بازرگانی است و شامل کارهای به شرح ذیل می باشد، بکارگیری قوانین و مقررات مالی و حقوقی تعاونی ها ، تهیه و تنظیم اسناد و دفاتر مالی مطابق با قوانین مالی و حقوقی بخش تعاون، تهیه تراز مالی و بستن حسابهای موقت و دائمی شرکت، تجزیه و تحلیل صورت های مالی و تهیه و ارائه گزارش های تحلیلی به مدیران ، تهیه و تنظیم گزارش های مالی برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی و ارائه به مراجع دیصلاح در ا رتباط می باشد.

سر فصل و مهارتهای تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها

 بکارگیری قوانین و مقررات مالی و حقوقی تعاونی ها

 تهیه و تنظیم اسناد و دفاتر مالی مطابق با قوانین مالی و حقوقی بخش تعاون

 تهیه تراز مالی و بستن حساب های موقت و دائمی شرکت

 تجزیه و تحلیل صورتهای مالی و تهیه و ا رائه گزارش های تحلیلی به مدیران

 تهیه و تنظیم گزارش های مالی برای تصمیم گیری در مجمع عمومی عادی و مراجع ذیصلاح۱) جمع آوری اطلاعات مربوط به رویدادهای مالی بر اساس مدارک و مستندات

۲) تجزیه و تحلیل رویدادهای مالی و تنظیم سند حسابداری مستند به مدارک

۳) ثبت فیش‌ های واریزی اعضاء و رویدادهای مالی در سیستم نرم افزاری تعاونی مسکن

۴) تهیه تراز آزمایشی از نرم افزار در مقاطع یک ماهه، سه ماهه و شش ماهه

۵) اصلاحات مورد نیاز پایان سال در حساب ها

۶) بستن حساب های موقت (شامل درآمد و هزینه )

۷) تهیه گزارشات و نمودارهای مالی جهت ارائه به مدیران تعاونی و اعضاء

۸) تهیه گزارشات مربوط به واریزی اعضاء در پروژه‌ های مختلف

۹) تهیه گزارشات مربوط به امتیاز اعضاء در پروژه‌ های مختلف

۱۰) بستن حساب های دائمی و صدور سند اختتامیه

۱۱) خدمات بخش مالیاتی ویژه تعاونی مسکن

۱۲) تنظیم اسناد مطابق با قوانین مالیاتی

۱۳) تنظیم حساب بانک سیستم با رعایت مفاد بند ۷ آیین تحریر دفاتر

۱۴) تنظیم اسناد با رعایت ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ و ۱۵۰ ق.م.م ( هزینه‌ های قابل قبول و استهلاک)

۱۵) تنظیم اسناد با رعایت ماده ۱۰۴ ق.م.م (کسر ۳% مالیات به صورت علی الحساب بابت دریافت خدمات)

۱۶) تنظیم لیست حقوق با رعایت مواد ۸۹ تا ۹۲ ق.م.م

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...