دوره آموزشی مسئول مناقصات و استعلامات

  • گروه آموزشی: امور مالی و بازرگانی
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۱,۱۱۲,۲۰۳ تومان
  • موارد آموزشی: آموزش مسئول مناقصات و استعلامات

شغلی است در حوزه ی مالی و بازرگانی این شغل توانایی هایی ازقبیـل بکـارگیری آیـین نامـه هـای : شرح شغل :شغلی بکارگیری قوانین وشرایط عمومی واقتصادی پیمان ، جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات ،انتخـاب وشناسـاییتامین کنندگان ،اطلاع رسانی ، جمع آوری پاکات واعلام نتایج وتهیه گزارش را دارا می باشد. همچنـین بـا مـشاغلینظیر مدیر خرید ، مدیر بازرگانی وواحد حقوقی در ارتباط می باشد


حداقل میزان تحصیلات : فوق دیپلم حسابداری

مهارت های پیش نیاز ندارد.


 این‌ قانون‌ به‌ منظور تعیین‌ روش‌ و مراحل‌ برگزاری‌ مناقصات‌ به‌ تصویب‌ می‌رسد و تنها در معاملاتی‌ که‌ با رعایت‌ این‌ قانون‌ انجام‌ می‌شود، کاربرد دارد.

 قوای‌ سه‌گانه‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعم‌ از وزارتخانه‌ها، سازمانها و مؤسسات‌ و شرکتهای‌ دولتی‌، مؤسسات‌ انتفاعی‌ وابسته‌ به‌ دولت‌، بانکها و مؤسسات ‌اعتباری‌ دولتی‌، شرکتهای‌ بیمه‌ دولتی‌، مؤسسات‌ و نهادهای‌ عمومی‌ غیردولتی‌(درمواردی‌ که‌ آن‌ بنیادها و نهادها از بودجه‌ کل‌ کشور استفاده‌ می‌نمایند)، مؤسسات‌ عمومی‌، بنیادها و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌، شورای‌ نگهـبان‌ قانون‌ اساسی‌ و همـچنین ‌دستگاهها و واحدهائی‌ که‌ شمول‌ قانون‌ بر آنها مستلزم‌ ذکر یا تصریح‌ نام‌ است‌، اعم‌ از این‌که‌ قانون‌ خاص‌ خود را داشته‌ و یا از قوانین‌ و مقررات‌ عام‌ تبعیت‌ نمایند نظیر وزارت‌ جهادکشاورزی‌، شرکت‌ ملی‌ نفت‌ ایران‌، شرکت‌ ملی‌ گاز ایران‌، شرکت‌ ملی‌ صنایع‌ پتروشیمی‌ایران‌، سازمان‌ گسترش‌ و نوسازی‌ صنایع‌ ایران‌، سازمان‌ بنادر و کشتیرانی‌ جمهوری‌ اسلامی ‌ایران‌، سازمان‌ توسعه‌ و نوسازی‌ معادن‌ و صنایع‌ معدنی‌ ایران‌، سازمان‌ صدا و سیمای‌جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ و شرکتهای‌ تابعه‌ آنها موظفند در برگزاری‌ مناقصه‌ مقررات‌ این‌ قانون‌ را رعایت‌ کنند.

توانایی بکارگیری آیین نامه ها و دستورالعمل های شغلی2 توانایی بکارگیری قوانین موافقتنامه ها وشرایط عمومی واختصاصی پیمان3 توانایی جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات مربوط به موضوع مورد و مناقصه4 توانایی انتخاب تامین کنندگان5 توانایی اطلاع رسانی وبکارگیری راه کارهای اعلام مناقصه واستعلام6 توانایی جمع آوری پاکات واعلام تامین کننده برتر جهت عقدقرارداد7 توانایی تهیه گزار ش وگزارش گیری

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...