دوره آموزشی حسابداری مالیاتی

  • گروه آموزشی: امور مالی و بازرگانی
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: آموزش حسابداری مالیاتی


حسابدار مالیاتی کسی است که پس از گذراندن دوره های آموزشی لازم بتواند در یک واحد اقتصادی مسئولیت انجام امور مالیاتی مربوط به آن واحد اقتصادی شامل: محاسبات مربوط به مالیات بر درآمد ، مالیات حقوق و سایر مالیات های تکلیفی ، کنترل و بررسی مدارک و مستندات حسابداری از دیدگاه مالیاتی و محاسبه و پاسخگویی به مراجع مالیاتی را بر عهده داشته باشد.

دیپلم کلیه رشته های تحصیلی حداقل توانایی جسمی: سلامت کامل جسمی و روانی

شناسایی اصول مطابقت مدارک پرداخت مالیات با دفاتر8-2 شناسایی اصول تعیین مغـایرت هـای احتمـالی بـین مالیـات مکـسوره ومالیات پرداختیشناسایی اصول تنظیم لیست مالیات های تکلیفی پرداخت شـده از 9-2 طـرفواحد اقتصادیشناسایی اصول پیگیـری پرداخـت مالیـات هـای مکـسوره توسـط کـسر 10-کنندگان مالیات  

آشنایی با موعد اخذ دفاتر قانونی و شناسایی اصول کنترل ثبت به موقع دفاتر  قانونی 

آشنایی با موعد ارائه اظهارنامه اصلاحی و شناسایی نحوه ارائه اظهارنامه اصلاحی

توانایی تشخیص اصول و کلیات مالیات2 توانایی بررسی مالیات های تکلیفی مکسوره از در آمد های واحد اقتصادی3 توانایی محاسبه مالیات حقوق4 توانایی ثبت و کنترل دفاتر قانونی5 توانایی محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی6 توانایی تهیه و تنظیم اظهار نامه مالیاتی7 توانایی پاسخگویی به مراجع و مسئولین مالیاتی8 توانایی بکارگیری ضوابط ایمنی و بهداشت کار در محیط کار

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...