دوره آموزشی کار آفرینی با رویکرد kab

  • گروه آموزشی: امور مالی و بازرگانی
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۲۹۸,۹۸۰ تومان
  • موارد آموزشی: آموزش کارآفرینی با رویکرد kab

کارآفرینی با رویکرد KAB شایستگی از حوزه خدمات ،گروه امور مالی و بازرگانی است که شامل کارهای:شناسایی مفهوم جسارت در کارآفرینی، بررسی مسیر شغلی کارآفرینانه، بررسی ویژگی ها و شایستگی های لازم برایورود به فرایند کارآفرینانه، شناسایی بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط، خلق ایده های خوب و شناسایی فرصتکسب و کار، بررسی نحوه سازماندهی بنگاه های کسب و کار، بررسی چگونگی اداره یک بنگاه کسب وکار، شناساییمنابع جهت راه اندازی بنگاه کوچک کسب وکار، تهیه طرح کسب وکار، شناسایی بنگاه های اجتماعی است

حداقل هماهنگی بین ذهن و جسم برای رسیدن به یک توانمندی یا شایستگی . معمولاً به مهارت های عملی ارجاع می شود .

-دارا بودن مدرک تحصیلی فوق لیسانس در رشته های کارآفرینی، مـدیریت، MBA و دارا بـودن تاییدیـه مربیگـریکارآفرینی از مرکز تربیت مربی .-یا مدرک تحصیلی لیسانس در رشته های مدیریت- حسابداری –اقتصاد- علـوم اجتمـاعی، علـوم تربیتـی ، مهندسـیصنایع و دارا بودن تاییدیه مربیگری کارآفرینی از مرکز تربیت مربی .

حداقل میزان تحصیلات : پایان دوره اول متوسطه (پایان دوره راهنمایی

پیش نیاز ندارد .


شایستگی کارآفرینی با رویکرد KAB دوره ای برگرفته از دوره آموزش کارآفرینی، با عنوان Business About Knowاست، که شامل، بیان اصول و مفاهیم راه اندازی کسب و کار با هدف ایجاد آگاهی برای مهارت آموخته گان فنی و حرفه ایوفارغ التحصیلان نظام آموزش رسمی می باشد، که با افزایش دانش و اطلاعات در زمینه کسب و کار، انگیزه و فرصت هاینوینی را به جوانان ارائه می دهد تا خوداشتغالی و ایجاد کسب و کار های کوچک و متوسط را به عنوان گزینه شغلی خود موردتوجه قرار دهند و پیش از ورود به عرصه کسب و کار و راه اندازی بنگاه اقتصادی با مفاهیم و چالش های موجود در جامعه آشناگردند.

شناسایی مفهوم جسارت در کارآفرینی2 بررسی مسیر شغلی کارآفرینانه3 بررسی ویژگی ها و شایستگی های لازم برای ورود به فرایند کارآفرینانه4 شناسایی بنگاه های کسب و کار کوچک و متوسط5 خلق ایده های خوب و شناسایی فرصت کسب و کار6 بررسی نحوه سازماندهی بنگاه های کسب و کار7 بررسی چگونگی اداره یک بنگاه کسب وکار8 شناسایی منابع جهت راه اندازی بنگاه کوچک کسب وکار9 تهیه طرح کسب وکار10 شناسایی بنگاه های اجتماعی

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...