دوره آموزشی راه اندازی موتورهای الکتریکی با ac کنتاکتورها

  • گروه آموزشی: برق
  • مدت: ۱/۵ ماه
  • شهریه: ۸۵۵,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: آموزش راه اندازی موتورهای الکتریکی با ac کنتاکتورهای

راه اندازی موتورهای الکتریکی با کنتاکتورها از شایستگی های حوزه برق است، این شایستگی کارهایی مانند طراحی وعیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورهای تک فاز و سه فاز به صورت ساده، چپ گرد و راست گرد، ستاره و مثلث، یکی پس از دیگری، یکی به جای دیگری، اتصال کوزا و استاتوریک را شامل می شود . این شایستگی با مشاغلی مانندبرقکار صنعتی ،تکنسین برق صنعتی و ... در ارتباط است. این استاندارد آموزشی با رویکرد اقتصاد سبز تدوین شده است .

طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورهای سه فاز به صورت ساده2 طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورهای سه فاز به صورت چپگرد - راست گرد3 طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتور سه فاز به صورت ستاره - مثلث4 طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورهای تک فاز5 طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورها به صورت یکی پس از دیگری و یکی به جای دیگری6 طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورهای سه فاز با مقاومتهای راهانداز7 طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورهای سه فاز دو سرعته

سوم راهنمایی

نصب ، نگهداری و راهاندازی موتورهای الکتریکی با کلیدهای دستی

طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورهای سه-فاز به صورت ساده

طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورهای سه فازبه صورت چپگرد و راستگرد

طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتور سه فاز به صورت ستاره ، مثلث

طراحی و عیبیابی مدارهای قدرت و فرمان موتور سه فاز به صورت ستاره ، مثلث

راه اندازی موتورهای تک فاز با کنتاکتورها

طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورها به صورتی کی پس از دیگری و یکی به جای دیگری

طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورهای سه فاز با مقاومتهای راه انداز

طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورهای سه فاز دو سرعته

طراحی و عیب یابی مدارهای قدرت و فرمان موتورهای سه فازدو سرعته

رسم مدار قدرت موتور سه فاز به صورت ساده-طراحی، رسم، سیم کشی و تست مدار فرمان به صورت رسم مدار قدرت موتور تکفاز به صورت ساده لحظهای (کنترل از یک و دو نقطه)-طراحی، رسم، سیم کشی و تست مدار فرمان به صورت دایم(کنترل از یک و دو نقطه)-طراحی،رسم،سیم کشی و تست مدار فرمان به صورت لحظه-ای و دایم(کنترل از یک نقطه)لحظه ای و دایم با کنتاکتور کمکی طراحی،رسم، سیم کشی و تست مدار فرمان به صورت لحظه ای و دائم با کنتاکتور کمکی

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...