دوره آموزشی مشاوره اخذ مجوزهای تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و فراورده ها

  • گروه آموزشی: طب سنتی
  • مدت: ۱ ماه
  • شهریه: ۶۱۲,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: مشاوره اخذ مجوزهای تولید و بسته بندی گیاهان دارویی و فراورده ها

فصل اول: مقررات و ضوابط بسته بندی گیاهان دارویی

ماده۱: مجوز بسته بندی گیاهان دارویی اختصاصا به واحد های بسته بندی که دارای اجازه تاسیس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، داده می شود.

ماده ۲: واحدهای بسته بندی مجاز، پس از گرفتن مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفا می توانند اقدام به بسته بندی آن دسته از گیاهان دارویی نمایند که نام آنها در فهرست تهیه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود می باشد .

تبصره ۱- در صورتیکه در خواستی مبنی بر بسته بندی گیاهی خارج از فهرست مذکور توسط متقاضیان ارائه گردد، پس از بررسی کارشناسان اداره گیاهان دارویی و تایید شورای بررسی و تدوین داروهای گیاهی و طبیعی ایران، نام گیاه به فهرست اضافه خواهد گردید .

ماده ۳: صدور مجوز بسته بندی منوط به دارا بودن امکانات کشت و یا ارائه قرارداد کشت گیاه مورد در خواست می باشد .

ماده ۴: متقاضی جهت اخذ مجوز بسته بندی می باید سایر مدارک ذیل را ارائه نماید:

۴ -۱. ارائه پروانه تاسیس واحد بسته بندی

۴ -۲. تعیین جنس و گونه گیاه و ارسال نمونه هرباریومی جهت بررسی توسط کارشناسان

۴ -۳. ذکر روش جمع آوری ،خشک کردن ، زمان و مکان جمع آوری

۴ -۴. ذکر قسمت استفاده شده از گیاه (برگ، ریشه، ریزوم و …)

۴ -۵. ذکر روش آلودگی زدایی

۴ -۶. ذکر چگونگی مصرف و تاریخ تولید

۴ -۷. ذکر مشخصات بسته بندی به شرح ذیل:

الف. نام گیاه (فارسی و لاتین ) وقسمت مورد استفاده

ب. نحوه مصرف

ج. کاربرد درمانی

د. تاریخ تولید

و. شماره پروانه

ه. وزن

ی. تاریخ انقضا

 

ندارد

فصل اول: مقررات و ضوابط بسته بندی گیاهان دارویی

ماده۱: مجوز بسته بندی گیاهان دارویی اختصاصا به واحد های بسته بندی که دارای اجازه تاسیس از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می باشند، داده می شود.

ماده ۲: واحدهای بسته بندی مجاز، پس از گرفتن مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صرفا می توانند اقدام به بسته بندی آن دسته از گیاهان دارویی نمایند که نام آنها در فهرست تهیه شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موجود می باشد .

تبصره ۱- در صورتیکه در خواستی مبنی بر بسته بندی گیاهی خارج از فهرست مذکور توسط متقاضیان ارائه گردد، پس از بررسی کارشناسان اداره گیاهان دارویی و تایید شورای بررسی و تدوین داروهای گیاهی و طبیعی ایران، نام گیاه به فهرست اضافه خواهد گردید .

ماده ۳: صدور مجوز بسته بندی منوط به دارا بودن امکانات کشت و یا ارائه قرارداد کشت گیاه مورد در خواست می باشد .

ماده ۴: متقاضی جهت اخذ مجوز بسته بندی می باید سایر مدارک ذیل را ارائه نماید:

۴ -۱. ارائه پروانه تاسیس واحد بسته بندی

۴ -۲. تعیین جنس و گونه گیاه و ارسال نمونه هرباریومی جهت بررسی توسط کارشناسان

۴ -۳. ذکر روش جمع آوری ،خشک کردن ، زمان و مکان جمع آوری

۴ -۴. ذکر قسمت استفاده شده از گیاه (برگ، ریشه، ریزوم و …)

۴ -۵. ذکر روش آلودگی زدایی

۴ -۶. ذکر چگونگی مصرف و تاریخ تولید

۴ -۷. ذکر مشخصات بسته بندی به شرح ذیل:

الف. نام گیاه (فارسی و لاتین ) وقسمت مورد استفاده

ب. نحوه مصرف

ج. کاربرد درمانی

د. تاریخ تولید

و. شماره پروانه

ه. وزن

ی. تاریخ انقضا

 

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...