دوره آموزشی دوره حسابداری عمومی مقدماتی ( کار و دانش )

 • گروه آموزشی: امور مالی و بازرگانی
 • مدت: ۱/۵ ماه
 • شهریه: ۱۹۰,۰۰۰ تومان
 • موارد آموزشی: حسابداری مقدماتی

 حسابداری مقدماتی:

حسابداری، فن ثبت، طبقه بندی و تلخیص فعالیتهای مالی یک مؤسسه در قالب ارقام و اعداد قابل سنجش به پول و تفسیر نتایج حاصله از بررسی این ارقام می باشد. 

در واقع حسابداری یک سیستم اطلاعاتی است که با فراهم کردن اطلاعات لازم کمک می کند تا سرمایه گذارها، اعتبار دهندگان، مدیران و دولت نسبت به مسائل اقتصادی بهتر بتوانند، تصمیم بگیرند.

ندارد
 • سرفصل آموزشی حسابداری مقدماتی:
 • بررسی عملکرد مؤسسات
 • حسابداری
 • اصطلاحات حسابداری
 • انواع مؤسسات اقتصادی
 • انواع شاخه های حسابداری
 • استفاده کنندگان اطلاعات حسابداری
 • دوره مالی
 • چرخه حسابداری
 • ثبت و گزارش حساب ها
 • اسناد و دفاتر حسابداری
 • اسناد و مدارک مثبته
 • دفاتر قانونی و دفاتر عمومی حسابداری
 • دفتر روزنامه
 • نمونه دفتر روزنامه عمومی
 • دفتر کل
 • دفتر دارایی
 • دفتر کپیه
 • دفتر معین
 • دفتر تفضیلی   تراز آزمایشی
 • کد گذاری حساب ها در دفاتر
 • شماره حساب کل
 • تهیه گزارش های مالی نهایی(صورت مالی)
 • صورت حساب سود و زیان
 • صورت حساب سود و زیان به روش تک مرحله ای
 • طبقه بندی اقلام صورتحساب سود وزیان
 • صورت حساب سرمایه
 • صورت وضعیت مالی(ترازنامه)
 • طبقه بندی اقلام ترازنامه
 • تهیۀ گزارش از مانده حساب ها در پایان دورۀ مالی
 • ماهیت ماندۀ حساب ها
 • فصل چهارم  
 • حسابداری مؤسسات بازرگانی
 • مؤسسات بازرگانی
 • حساب خرید
 • حساب برگشت از خرید و تخفیفات
 • حساب تخفیفات نقدی خرید
 • حساب برگشت از فروش و تخفیفات
 • تخفیفات نقدی فروش
 • انواع تخفیفات
 • ماهیت موجودی مواد و کالا
 • طبقه بندی عمده موجودی ها
 • عناصر تشکیل دهنده بهای تمام شده مواد اولیه
 • نحوه ارائه موجودی های مواد و کالا در ترازنامه
 • شناسایی و اندازه گیری اقلام تشکیل دهنده موجودی های کالا
 • روش های ثبت ونگهداری موجودی مواد وکالا
 • سیستم ثبت دائمی
 • تعیین بهای تمام شده
 • انحراف از اصل بهای تمام شده
 • روش های ارزیابی موجودی کالا
 • روش شناسایی ویژه
 • روش میانگین
 • سیستم ادواری ( روش میانگین موزون )
 • روش اولین صادره از اولین وارده (FiFo)
 • روش اولین صادره از آخرین وارده (LiFo)
 • بکارگیری بیش از یک روش هزینه یابی
 • روش های تخمینی ( برآوردی ) ارزیابی موجودی ها
 • روش خرده فروشی
 • کنترل موجودی های مواد و کالا
 • فصل پنجم    
 • ثبت اسناد تجاری
 • اسناد تجاری
 • برات
 • سفته
 • چک
 • مقایسه اسناد حسابداری
 • فصل ششم   
 • انجام عملیات حسابداری مربوط به تنخواه گردان ، صندوق وبانک
 • عملیات حسابداری

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...