دوره آموزشی کمک نصاب آسانسور

  • گروه آموزشی: آسانسور
  • مدت: ۱ ماه
  • شهریه: ۱,۲۴۰,۰۰۰ تومان
  • موارد آموزشی: کمک نصاب آسانسور

کمک نصاب آسانسور

کمک نصاب آسانسور شغلی در حوزه ی برق و مکانیک می باشد که شایستگی های فلزکاری، برشکاری، جوشکاری به روش قوس الکتریکی، حمل و انبارش، گریس کاری ، روغن کاری ، دستیاری فنی در نصب درب و ریل، نصب مکانیکیو نصب الکتریکی را شامل می گردد و با نصابان مکانیکی و الکتریکی و تعمیرکاران آسانسور در ارتباط است.

کمک نصاب آسانسور شامل شایستگی های آماده سازی تجهیزات نصب آسانسور، نظافت ، پاکسازی و آمادهسازی موتورخانه چاه و کابین آسانسور با رعایت آخرین نسخه استاندارد ملی ایران و اصول ایمنی و نظم و ترتیبدر محیط کار می باشد.

کمک نصاب آسانسور شامل شایستگی های آماده سازی تجهیزات نصب آسانسور، نظافت ، پاکسازی و آمادهسازی موتورخانه چاه و کابین آسانسور با رعایت آخرین نسخه استاندارد ملی ایران و اصول ایمنی و نظم و ترتیبدر محیط کار می باشد.

ابعاد چاه آسانسور و دیوارهای چاهاصول آهن کشی چاه آسانسوراصول بتون ریزی کف چاه و کف موتورخانهمیله ارت موتور، تابلو و طریقه نصباصول استفاده از تجهیزات باالبرانواع گاورنر و پاراشوتانواع نصب گاورنر، پاراشوت و ضربه گیراصول فیلرگیری پاراشوتطریقه نصب پاراشوتانواع وزنهانواع سیم بکسل آسانسور و روش بستن با کرپیانواع ضربه گیر) هیدرولیکی و پلی اورتان(

پایان دوره اول متوسطه )پایان دوره راهنمایی(

پیش نیاز ندارد

کمک نصاب آسانسورفلزکاری2 جوشکاری به روش قوس الکتریکی3 گریسکاری، روغنکاری و نظافت صنعتی4 ایمن سازی، حمل و انبارش5 دستیاری فنی نصب درب و ریل آسانسور6 دستیاری فنی نصب مکانیکی آسانسور7 دستیاری فنی نصب الکتریکی آسانسور8 کار در ارتفاع

فلز کار

جوشکاری به روش قومی الکتریکی

گریس کاری،روغن کاری و نظافت صنعتی

ایمن سازی،حمل و انبارش

دستیار فنی نصب دریل و ریل آسانسور

دستیار فنی نصب مکانیکی آسانسور

کار در ارتفاع

جهت اطلاع از زمانبندی ثبت نام این دوره، تماس بگیرید.

یک نظر بدهید

نظرات و دیدگاه ها

loading...
loading...

لطفا منتظر بمانید...