گروه آموزشی تأسیسات

پیاده سازی plc در سیستم های سرمایشی و گرمایشی

پیاده سازی plc در سیستم های سرمایشی و گرمایشی

پیاده سازی مدارات فرمان و قدرت در سیستم های تهویه مطبوع ( حرارت مرکزی )

پیاده سازی مدارات فرمان و قدرت در سیستم های تهویه مطبوع ( حرارت مرکزی )

راه اندازی پمپ های صنعتی ( کمرچاهی،سرچاهی، شناور )

راه اندازی پمپ های صنعتی ( کمرچاهی،سرچاهی، شناور )

۱,۲۸۳,۰۰۰ تومان

سرویس و نگهداری و عیب یابی و رفع عیوب مشعل های تکفاز یک مرحله ای ( گازی، گازوئیلی و گازی، گازوئیلی )

سرویس و نگهداری و عیب یابی و رفع عیوب مشعل های تکفاز یک مرحله ای ( گازی، گازوئیلی و گازی، گازوئیلی )

۳۴۹,۰۰۰ تومان

نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تأسیسات مکانیکی ساختمان

نقشه خوانی مدارات فرمان و قدرت در تأسیسات مکانیکی ساختمان

۲۵۶,۰۰۰ تومان