گروه آموزشی اتومکانیک و صنایع خودرو

تعمیر سیستم مالتی پلکس

تعمیر سیستم مالتی پلکس

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیر گیر بکس اتوماتیک معمولی و الکترونیکی

آموزش تعمیر گیربکس اتوماتیک معمولی و الکترونیکی

۱,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیر کار برق خودروهای سواری درجه 1

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرات مدارات برقی و الکترونیکی خودرو (ECU) + مبانی برق و الکترونیک خودرو

تعمیرات مدارات برقی و الکتریکی خودرو

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار اتومبیل گازسوز+تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی (CNG)

تعمیر سیستم سوخت رسانی گازی خودرو

۱,۱۷۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

۲,۷۵۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

تون آپ (تنظیم موتور) درجه 2

تون آپ (تنظیم موتور) درجه 2

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

موتور و گیر بکس پراید

سرویس و نگهداری خودرو سرویس و نگهداری خودرو

۳۲۰,۰۰۰ تومان