گروه آموزشی آسانسور

تکنسین فنی آسانسور

تکنسین فنی آسانسور

۱,۰۳۵,۰۰۰ تومان

دریل و اره کاری

دریل و اره کاری

۱۴۰,۰۰۰ تومان

طراحی و شبیه سازی آسانسور نرم افزاری LIFT DESIGNER

طراحی و شبیه سازی آسانسور نرم افزاری LIFT DESIGNER

۸۷۰,۰۰۰ تومان

مدیر فنی آسانسور

مدیر فنی آسانسور

۹۰۰,۰۰۰ تومان

نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای آرتینگ )

نصب سیستم زمین حفاظتی (اجرای آرتینگ )

۲۳۰,۰۰۰ تومان

نصب و تعمیر درب­های اتوماتیک

درب برقی

۱۳۱,۰۰۰ تومان

نصب و سرویس جرثقیل الکتریکی سقفی

نصب سرویس جرثقیل

۳۰۰,۰۰۰ تومان

نصب وتعمیرکار آسانسور

آموزش دوره نصب و تعمیر راه اندازی آسانسور

۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان

نگهداری آسانسور

نگهداری آسانسور

۴۰۰,۰۰۰ تومان

کمک نصاب آسانسور

کمک نصاب آسانسور

۶۰۳,۰۰۰ تومان