گروه آموزشی فناوری اطلاعات

ICDL1 (مهارت هفتگانه)

ICDL1

۲۶۹,۰۰۰ تومان

ICDL2(مهارت هفتگانه)

مبانی کامپیوتر، ویندوز 7، اینترنت

۸۳,۰۰۰ تومان

اتوکد

اتوکد

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ویژال بیسیک

ویژال بیسیک

۲۱۱,۰۰۰ تومان

کاربر رایانه(کارو دانش)

کاربر رایانه

۵۹۲,۰۰۰ تومان

کنترل پروژه Prima Vera

کنترل پروژه primavera

۱۴۱,۰۰۰ تومان