گروه آموزشی طب سنتی

اسانس گیری از گیاهان دارویی (کار با دستگاه، تعیین بهترین زمان برداشت،خشک کردن گیاه،بسته بندی، استخراج)

اسانس گیری از گیاهان دارویی(توانایی کار با دستگاه ، تعیین بهترین زمان برداشت،خشک کردن گیاه،بسته بندی، استخراج)

۳۲۳,۰۰۰ تومان

انباردار گیاهان دارویی (حفظ شرایط انبار،استفاده از نرم افزار،چک کردن تاریخ انقضا و...)

انباردار گیاهان دارویی (حفظ شرایط انبار،استفاده از نرم افزار،چک کردن تاریخ انقضا و...)

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

انبارداری داروهای گیاهی طب سنتی ( ثبت کالا،کنترل آفات،بایگانی اسناد صادره،کنترل ضایعات)

انبارداری داروهای گیاهی طب سنتی(تحویل گیاهان-ثبت کالا-کنترل آفات-بایگانی اسناد صادره-کنترل ضایعات)

۵۳۸,۰۰۰ تومان

بررسی ماسک های گیاهی(بررسی انواع ماسک،انتخاب مواد،ساخت و ترکیب،انتخاب ویتامین،انجام آزمایشات)

بررسی ماسک های گیاهی(بررسی انواع ماسک،انتخاب مواد،ساخت و ترکیب،انتخاب ویتامین،انجام آزمایشات)

بررسی کرم های گیاهی (بررسی انواع کرم ،ترکیب کرم،انتخاب ویتامین،روغن های مناسب،پایداری کرم)

بررسی کرم های گیاهی (بررسی انواع کرم ،ترکیب کرم،انتخاب ویتامین،روغن های مناسب،پایداری کرم)

۹۵۰,۰۰۰ تومان

تهیه دمنوش های گیاهی(رعایت اصول بهداشت،نگهداری دمنوش،کنترل کیفی،کنترل اوزان،تهیه دمنوش)

تهیه دمنوش های گیاهی(رعایت اصول بهداشت،نگهداری دمنوش،کنترل کیفی،کنترل اوزان،تهیه دمنوش)

تهیه شربت های ارگانیک(نگهداری شربت،انجام فرامین،خیساندن گیاه،انتخاب ظروف مناسب)

تهیه شربت های ارگانیک(نگهداری شربت،انجام فرامین،خیساندن گیاه،انتخاب ظروف مناسب)

تهیه مواد اولیه دارویی گیاهی معدنی و حیوانی (از بازار)(مزاج داروها،انتخاب داروها و روغن های مرغوب)

تهیه مواد اولیه دارویی گیاهی معدنی و حیوانی (از بازار)(مزاج داروها،انتخاب داروهای مرغوب،انتخاب روغن های گیاهی مرغوب)

۶۰۰,۰۰۰ تومان

تهیه نوشابه ارگانیک(نگهداری،خیساندن گیاه،تهیه عصاره و...)

تهیه نوشابه ارگانیک(نگهداری،خیساندن گیاه،تهیه عصاره و...)

تولیدکننده عرقیات از گیاهان دارویی ( کاربرد عرقیات،آماده سازی برای تقطیر،فرایند تولید،بسته بندی،بازاریابی)

تولیدکننده عرقیات از گیاهان دارویی(کاربرد عرقیات،آماده سازی برای تقطیر،فرایند تولید،بسته بندی،بازاریابی)

۸۰۷,۰۰۰ تومان

جمع آوری و فراوری کننده ترکیبات معدنی در طب سنتی

جمع آوری و فراوری کننده ترکیبات معدنی در طب سنتی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

فرمولاتور تولید فراورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی

فرمولاتور تولید فراورده های آرایشی و بهداشتی گیاهی

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان