گروه آموزشی طب سنتی

فروشندگی گیاهان دارویی ( شامل مزاج شناسی،آشنایی با گیاهان دارویی،عطاری)

آموزش فروشندگی کیاهان دارویی(شامل مزاج شناسی،آشنایی با گیاهان دارویی،عطاری)

۸۹۶,۰۰۰ تومان

کاربر گیاهان دارویی(داروسازی،نسخه پیچی گیاهی)

آموزش کاربرگیاهان دارویی (داروسازی،نسخه پیچی گیاهی)

۹۰۳,۰۰۰ تومان