گروه آموزشی امور مالی و بازرگانی

بازاریاب بیمه

بازاریاب بیمه

۱۵۳,۰۰۰ تومان

تحلیل گر بورس اوراق بهادار

تحلیل گر بورس اوراق بهادر

۸۴۰,۰۰۰ تومان

تحلیل گری بنیادی (فاندامنتال)

بورس

۵۴۰,۰۰۰ تومان

تحلیلگری تکنیکال بورس

بورس

۶۳۱,۰۰۰ تومان

تهیه و تنظیم گزارش مالی در تعاونی ها

آموزش تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها

۱۶۵,۰۰۰ تومان

حسابدار حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

۲۳۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی

۲۱۶,۰۰۰ تومان

حسابداری با رایانه(نرم افزارهای حسابداری)

نرم افزارهای حسابداری

۲۷۱,۰۰۰ تومان

حسابداری صنعتی درجه 2

حسابداری صنعتی

۲۹۹,۰۰۰ تومان

حسابداری عمومی تکمیلی

حسابداری تکمیلی

۲۲۳,۰۰۰ تومان

حسابداری مالی

آموزش حسابداری مالی

۲۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مالیاتی

آموزش حسابداری مالیاتی

۳۸۷,۰۰۰ تومان