گروه آموزشی امور مالی و بازرگانی

بازاریاب بیمه

بازاریاب بیمه

۴۷۹,۰۰۰ تومان

تحلیل گر بورس اوراق بهادار

تحلیل گر بورس اوراق بهادر

۸۶۱,۰۶۰ تومان

تحلیل گری بنیادی (فاندامنتال)

بورس

۵۰۲,۲۸۵ تومان

تحلیلگری تکنیکال بورس

بورس

۸۴۶,۷۰۹ تومان

تهیه و تنظیم گزارش مالی در تعاونی ها

آموزش تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها

۱۷۹,۳۸۸ تومان

حسابدار حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

۳۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی

۴۲۰,۰۰۰ تومان

حسابداری با رایانه(نرم افزارهای حسابداری)

نرم افزارهای حسابداری

۵۷۴,۰۰۰ تومان

حسابداری صنعتی درجه 2

حسابداری صنعتی

۴۵۰,۰۰۰ تومان

حسابداری عمومی تکمیلی

حسابداری تکمیلی

۴۲۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مالی

آموزش حسابداری مالی

۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان

حسابداری مالیاتی

آموزش حسابداری مالیاتی

۷۵۰,۰۰۰ تومان