گروه آموزشی برق

اپراتور دیزل ژنراتور

آموزش اپراتور دیزل ژنراتور

۶۰۵,۰۰۰ تومان

برق ساختمان درجه 1 ( دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظتی)

برق ساختمان

۱,۰۲۸,۰۰۰ تومان

برق ساختمان درجه 2 ( سیم کشی ساختمان )

برق ساختمان درجه 2

۱,۲۷۵,۰۰۰ تومان

برقکار صنعتی درجه 2

برق صنعتی(مدارهای فرمان وقدرت )

۱,۷۶۸,۰۰۰ تومان

برنامه ریزی سیستم هوشمند ساختمان با پروتکل KNX

هوشمند ساختمان (BMS )

۷۰۰,۰۰۰ تومان

پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار Matlab

آموزش پردازش بهینه سازی تصویر بانرم افزارMatlab

۷۵۰,۰۰۰ تومان

ترسیم نقشه های تاسیسات الکتریکی با نرم افزار Auto cad electrical

ترسیم نقشه های تاسیسات الکتریکی با نرم افزار Auto cad electrical

راه اندازی موتورهای الکتریکی با ac کنتاکتورها

آموزش راه اندازی موتورهای الکتریکی با ac کنتاکتورهای

۴۸۰,۰۰۰ تومان

سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان ( ویژه برقکاران تجربی ساختمان )

سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان ( ویژه برقکاران تجربی ساختمان )

۲۵۰,۰۰۰ تومان

طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی

طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی

۳۳۰,۰۰۰ تومان

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی ( فرمان – قدرت )

مدارهای فرمان و قدرت

۴۸۰,۰۰۰ تومان

مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

۱,۰۶۱,۰۰۰ تومان