گروه آموزشی برق

اپراتور دیزل ژنراتور

آموزش اپراتور دیزل ژنراتور

۹۴۰,۰۰۰ تومان

برق ساختمان درجه 1 ( دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظتی)

برق ساختمان

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

برق ساختمان درجه 2 ( سیم کشی ساختمان )

برق ساختمان درجه 2

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان

برقکار صنعتی درجه 2

برق صنعتی(مدارهای فرمان وقدرت )

۱,۹۷۰,۰۰۰ تومان

برنامه ریزی سیستم هوشمند ساختمان با پروتکل KNX

هوشمند ساختمان (BMS )

۷۰۰,۰۰۰ تومان

پردازش و بهینه سازی تصویر با نرم افزار Matlab

آموزش پردازش بهینه سازی تصویر بانرم افزارMatlab

۷۲۷,۰۰۰ تومان

ترسیم نقشه های تاسیسات الکتریکی با نرم افزار Auto cad electrical

ترسیم نقشه های تاسیسات الکتریکی با نرم افزار Auto cad electrical

راه اندازی موتورهای الکتریکی با ac کنتاکتورها

آموزش راه اندازی موتورهای الکتریکی با ac کنتاکتورهای

۸۵۵,۰۰۰ تومان

سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان ( ویژه برقکاران تجربی ساختمان )

سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان ( ویژه برقکاران تجربی ساختمان )

۴۵۰,۰۰۰ تومان

طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی

طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی

۴۱۰,۰۰۰ تومان

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی ( فرمان – قدرت )

مدارهای فرمان و قدرت

۴۵۶,۰۰۰ تومان

مونتاژ کار و نصاب تابلوهای برق

مونتاژکار و نصاب تابلوهای برق

۳,۲۰۷,۰۰۰ تومان