گروه آموزشی دیپلم

دیپلم برق کارصنعتی

دیپلم برق صنعتی

۱,۸۷۸,۰۰۰ تومان

دیپلم برق ساختمان (برق ساختمان 1 وبرق ساختمان 2)

برق ساختمان

۲,۳۰۳,۰۰۰ تومان

دیپلم برق صنعتی

دیپلم برق صنعتی

۲,۹۲۱,۰۰۰ تومان

دیپلم تعمیر موتور خودرو

تعمیر موتور خودرو

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

دیپلم تعمیر موتور و برق خودرو

تعمیر موتور و برق خودرو

۳,۵۹۸,۰۰۰ تومان

دیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری

۱,۸۳۱,۰۰۰ تومان

دیپلم خدمات فنی خودرو

خدمات فنی خودرو

۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان

دیپلم نصب و تعمیر آسانسور

دیپلم آسانسور

۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان

سرویس و نگهداری خودرو

سرویس و نگهداری خودرو

عیب یابی خودرو درجه 2

عیب یابی خودرو درجه 2

۸۲۵,۰۰۰ تومان

گرافیک رایانه ای

گرافیک

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان

کامپیوتر - طراحی صفحات وب

کامپیوتر - طراحی صفحات وب

۱,۸۵۰,۰۰۰ تومان