همه دوره های آموزشی

کاربر گیاهان دارویی(داروسازی،نسخه پیچی گیاهی)

آموزش کاربرگیاهان دارویی (داروسازی،نسخه پیچی گیاهی)

۹۰۳,۰۰۰ تومان

کاربر نرم افزار اداری

کاربر نرم افزار اداری

۴۰۰,۰۰۰ تومان

کاربرد با درایو های صنعتی

آموزش کار با دیوار های صنعتی

۳۸۰,۰۰۰ تومان

کاربررایانه (کار و دانش )

کاربررایانه (کار و دانش )

۵۳۰,۰۰۰ تومان

کارور FREE HAND

FREE HAND

۲۰۰,۰۰۰ تومان

کارور PRIMAVRA در کنترل پروژه

کارور PRIMAVRA در کنترل پروژه

۱۴۱,۰۰۰ تومان

کارور DREAM WEAVER

DREAM WEAVER

۲۳۰,۰۰۰ تومان

کارور INDESIGN

INDESIGN

۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارور Matlab

کارور Matlab

۵۰۰,۰۰۰ تومان

کارور PRIMAVERA در کنترل پروژه

آموزش کارور PRIMAVERA در کنترل پروژه

۱۹۲,۰۰۰ تومان

کارور شبکه و اینترنت

کارور شبکه و اینترنت

۱۴۰,۰۰۰ تومان

کارور فتوشاپ ( PHOTOSHOP )

آموزش فتوشاپ

۲۵۰,۰۰۰ تومان