همه دوره های آموزشی

کارور کارل دراو (Corel Draw )

کارل دراو (Crel Draw )

۱۵۰,۰۰۰ تومان

کاغذ دیواری و پوستر سه بعدی

آموزش کاغذ دیواری و پوستر سه بعدی

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کامپیوتر - طراحی صفحات وب

کامپیوتر - طراحی صفحات وب

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کامپیوتر -تصویر سازی رایانه ای

کامپیوتر

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کامپیوتر -تولید چند رسانه ای

دیپلم کامپیوتر

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

کف پوش اپوکسی ساده و سه بعدی

آموزش کف پوش اپوکسی ساده و سه بعدی

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کفپوش لمینت و قرنیز'PVC

آموزش کفپوش لمینت و قرنیز, PVC

۳۰۰,۰۰۰ تومان

کمک نصاب آسانسور

کمک نصاب آسانسور

۶۰۳,۰۰۰ تومان

کنترل پروژه MS-PROJECT (مقدماتی)

کنترل پروژه MS-PROJECT (مقدماتی)

۱۸۰,۰۰۰ تومان

کنترل پروژه Prima Vera

کنترل پروژه primavera

۱۴۱,۰۰۰ تومان