همه دوره های آموزشی

ICDL2(مهارت هفتگانه)

مبانی کامپیوتر، ویندوز 7، اینترنت

۸۳,۰۰۰ تومان

Installing and configuring windows server 2012

Installing and configuring windows server 2012

۲۴۰,۰۰۰ تومان

micosoft-mcsa2012

mcsa2012

۱,۶۷۰,۰۰۰ تومان

Microsoft certifiend solutions associate configuring window 8.1

Microsoft certifiend solutions associate configuring window 8.1

۲۴۰,۰۰۰ تومان

PID CONTOROL

آموزش PID CONTOROL

۸۵۰,۰۰۰ تومان

PLC درجه 2 (مقدماتی )

PLC S313C دوره مقدماتی

۱,۰۴۳,۰۰۰ تومان

PLC درجه یک (پیشرفته )

plc پیشرفته

۲,۲۰۴,۰۰۰ تومان

آموزش سقف کشسان

آموزش سقف کشسان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش نورپردازی

آموزش نورپردازی

اپراتور دیزل ژنراتور

آموزش اپراتور دیزل ژنراتور

۶۰۵,۰۰۰ تومان

اتوکد

اتوکد

۳۲۰,۰۰۰ تومان

ادیوس

آموزش ادیت فیلم مقدماتی تا پیشرفته

۴۰۰,۰۰۰ تومان