همه دوره های آموزشی

اپراتور دیزل ژنراتور

آموزش اپراتور دیزل ژنراتور

۹۴۰,۰۰۰ تومان

ادیوس

آموزش ادیت فیلم مقدماتی تا پیشرفته

اسانس گیری از گیاهان دارویی (کار با دستگاه، تعیین بهترین زمان برداشت،خشک کردن گیاه،بسته بندی، استخراج)

اسانس گیری از گیاهان دارویی(توانایی کار با دستگاه ، تعیین بهترین زمان برداشت،خشک کردن گیاه،بسته بندی، استخراج)

۳۲۳,۰۰۰ تومان

انباردار گیاهان دارویی (حفظ شرایط انبار،استفاده از نرم افزار،چک کردن تاریخ انقضا و...)

انباردار گیاهان دارویی (حفظ شرایط انبار،استفاده از نرم افزار،چک کردن تاریخ انقضا و...)

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

انبارداری داروهای گیاهی طب سنتی ( ثبت کالا،کنترل آفات،بایگانی اسناد صادره،کنترل ضایعات)

انبارداری داروهای گیاهی طب سنتی(تحویل گیاهان-ثبت کالا-کنترل آفات-بایگانی اسناد صادره-کنترل ضایعات)

۵۳۸,۰۰۰ تومان

انیمیشن ساز فیلم و بازی های کامپیوتری با مایا ( maya )

ایمن سازی فیلم و بازی های کامپیوتری با maya

۴۳۰,۰۰۰ تومان

بازاریاب بیمه

بازاریاب بیمه

۴۷۹,۰۰۰ تومان

بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی

بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمی

۱,۷۹۶,۲۵۶ تومان

بررسی ماسک های گیاهی(بررسی انواع ماسک،انتخاب مواد،ساخت و ترکیب،انتخاب ویتامین،انجام آزمایشات)

بررسی ماسک های گیاهی(بررسی انواع ماسک،انتخاب مواد،ساخت و ترکیب،انتخاب ویتامین،انجام آزمایشات)

بررسی کرم های گیاهی (بررسی انواع کرم ،ترکیب کرم،انتخاب ویتامین،روغن های مناسب،پایداری کرم)

بررسی کرم های گیاهی (بررسی انواع کرم ،ترکیب کرم،انتخاب ویتامین،روغن های مناسب،پایداری کرم)

۹۵۰,۰۰۰ تومان

برق ساختمان درجه 1 ( دوربین های مدار بسته و سیستم های حفاظتی)

برق ساختمان

۱,۴۷۰,۰۰۰ تومان

برق ساختمان درجه 2 ( سیم کشی ساختمان )

برق ساختمان درجه 2

۱,۷۲۰,۰۰۰ تومان