همه دوره های آموزشی

micosoft-mcsa2012

mcsa2012

Microsoft certifiend solutions associate configuring window 8.1

Microsoft certifiend solutions associate configuring window 8.1

۳۵۸,۷۷۶ تومان

PID CONTOROL

آموزش PID CONTOROL

PLC درجه 2 (مقدماتی )

PLC S313C دوره مقدماتی

۱,۲۷۰,۰۰۰ تومان

PLC درجه یک (پیشرفته )

plc پیشرفته

۱,۳۷۰,۰۰۰ تومان

آموزش سقف کشسان

آموزش سقف کشسان

۴۰۰,۰۰۰ تومان

آموزش نورپردازی

آموزش نورپردازی

اپراتور دیزل ژنراتور

آموزش اپراتور دیزل ژنراتور

۹۴۰,۰۰۰ تومان

ادیوس

آموزش ادیت فیلم مقدماتی تا پیشرفته

اسانس گیری از گیاهان دارویی (کار با دستگاه، تعیین بهترین زمان برداشت،خشک کردن گیاه،بسته بندی، استخراج)

اسانس گیری از گیاهان دارویی(توانایی کار با دستگاه ، تعیین بهترین زمان برداشت،خشک کردن گیاه،بسته بندی، استخراج)

۳۲۳,۰۰۰ تومان

انباردار گیاهان دارویی (حفظ شرایط انبار،استفاده از نرم افزار،چک کردن تاریخ انقضا و...)

انباردار گیاهان دارویی (حفظ شرایط انبار،استفاده از نرم افزار،چک کردن تاریخ انقضا و...)

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

انبارداری داروهای گیاهی طب سنتی ( ثبت کالا،کنترل آفات،بایگانی اسناد صادره،کنترل ضایعات)

انبارداری داروهای گیاهی طب سنتی(تحویل گیاهان-ثبت کالا-کنترل آفات-بایگانی اسناد صادره-کنترل ضایعات)

۵۳۸,۰۰۰ تومان