گروه آموزشی کامپیوتر

طراح گرافیک رایانه ای(کاردانش )

طراح گرافیک رایانه ای(کاردانش )

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

طراحی مقدماتی صفحاتWEB

طراحی صفحات وب

۱,۷۰۴,۰۰۰ تومان

مهارت عمومی برنامه نویسی

مهارت عمومی برنامه نویسی

۲,۳۳۲,۰۰۰ تومان

کاربر بانک اطلاعاتی SQL SERVER ACCESS

کاربر بانک اطلاعاتی SQL SERVER ACCESS

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

کاربر رایانه (کارو دانش)

آموزش کاربر رایانه (کارو دانش)

۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان

کاربر نرم افزار اداری

کاربر نرم افزار اداری

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

کارور PRIMAVRA در کنترل پروژه

کارور PRIMAVRA در کنترل پروژه

۶۰۰,۰۰۰ تومان

کارور DREAM WEAVER

DREAM WEAVER

۶۲۷,۰۰۰ تومان

کارور INDESIGN

INDESIGN

۶۸۷,۰۰۰ تومان

کارور شبکه و اینترنت

کارور شبکه و اینترنت

کنترل پروژه MS-PROJECT (مقدماتی)

کنترل پروژه MS-PROJECT (مقدماتی)

۵۰۰,۰۰۰ تومان