همه دوره های آموزشی

تعمیرات پرینتر و اسکنر و ماشین های اداری

تعمیرات پرینتر و اسکنر و ماشین های اداری

۸۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرات عمومی کامپیوتر

تعمیرات عمومی و تخصصی کامپیوتر

۱۹۲,۰۰۰ تومان

تعمیرات مدارات برقی و الکترونیکی خودرو (ECU) + مبانی برق و الکترونیک خودرو

تعمیرات مدارات برقی و الکتریکی خودرو

۱,۸۰۰,۰۰۰ تومان

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

تعمیرکار اتومبیل های سواری بنزینی درجه 2

۲,۳۰۹,۰۰۰ تومان

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

تعمیرکار برق خودرو درجه 2

۱,۲۸۷,۰۰۰ تومان

تعمیرکار لپ تاپ( LAP TOP )

تعمیرکار لپ تاپ

۱,۱۰۰,۰۰۰ تومان

تهیه و تنظیم گزارش مالی در تعاونی ها

آموزش تهیه و تنظیم گزارش های مالی در تعاونی ها

۱۶۵,۰۰۰ تومان

تون آپ (تنظیم موتور) درجه 2

تون آپ (تنظیم موتور) درجه 2

۱,۱۱۲,۰۰۰ تومان

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان

تکنسین تجهیزات شبکه(CISCO-CCNA)

CCNA

۳۰۰,۰۰۰ تومان

تکنسین شبکه های کامپیوتری(wireless)

wireless

تکنسین عمومی امنیت شبکه SECURITY

SECURITY

۲۰۰,۰۰۰ تومان