همه دوره های آموزشی

تون آپ (تنظیم موتور) درجه 2

تون آپ (تنظیم موتور) درجه 2

۱,۶۰۰,۰۰۰ تومان

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

تکنسین تجهیزات شبکه های کوچک

۲,۷۲۶,۶۹۸ تومان

تکنسین تجهیزات شبکه(CISCO-CCNA)

CCNA

۳۰۰,۰۰۰ تومان

تکنسین شبکه های کامپیوتری(wireless)

wireless

تکنسین عمومی امنیت شبکه SECURITY

SECURITY

۲۰۰,۰۰۰ تومان

تکنسین عمومی شبکه های کامپیوتری

network

۴,۰۳۶,۲۳۰ تومان

تکنسین فنی آسانسور

تکنسین فنی آسانسور

۱,۵۰۰,۰۰۰ تومان

جمع آوری و فراوری کننده ترکیبات معدنی در طب سنتی

جمع آوری و فراوری کننده ترکیبات معدنی در طب سنتی

۱,۳۰۰,۰۰۰ تومان

حسابدار حقوق و دستمزد

حقوق و دستمزد

۳۰۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مقدماتی

حسابداری مقدماتی

۴۲۰,۰۰۰ تومان

حسابداری با رایانه(نرم افزارهای حسابداری)

نرم افزارهای حسابداری

۵۷۴,۰۰۰ تومان

حسابداری صنعتی درجه 2

حسابداری صنعتی

۴۵۰,۰۰۰ تومان