همه دوره های آموزشی

دوره آموزشی تخصصی TIA Portal

دوره آموزشی تخصصی TIA Portal Siemens V15

۸۵۰,۰۰۰ تومان

دیپلم برق کارصنعتی

دیپلم برق صنعتی

۱,۸۷۸,۰۰۰ تومان

دیپلم برق ساختمان (برق ساختمان 1 وبرق ساختمان 2)

برق ساختمان

۱,۰۲۸,۰۰۰ تومان

دیپلم برق صنعتی

دیپلم برق صنعتی

۵,۰۱۵,۰۰۰ تومان

دیپلم تعمیر موتور و برق خودرو

تعمیر موتور و برق خودرو

۲,۲۱۳,۰۰۰ تومان

دیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری

۱,۸۳۱,۰۰۰ تومان

دیپلم خدمات فنی خودرو

خدمات فنی خودرو

۲,۷۹۱,۰۰۰ تومان

دیپلم موتور خودرو

تعمیر موتور خودرو

۱,۳۸۳,۰۰۰ تومان

دیپلم نصب و تعمیر آسانسور

دیپلم آسانسور

۱,۴۷۴,۰۰۰ تومان

دیوار کوب MDFوPVC

آموزش دیوار کوبMDFوPVC

۴۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور LS ,SIEMENS

درایور LG ,SIEMENS

۱۵۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی پمپ های صنعتی ( کمرچاهی،سرچاهی، شناور )

راه اندازی پمپ های صنعتی ( کمرچاهی،سرچاهی، شناور )

۶۲۱,۰۰۰ تومان