همه دوره های آموزشی

حسابداری عمومی تکمیلی

حسابداری تکمیلی

۴۲۰,۰۰۰ تومان

حسابداری مالی

آموزش حسابداری مالی

۱,۲۱۹,۰۰۰ تومان

حسابداری مالیاتی

آموزش حسابداری مالیاتی

۷۵۰,۰۰۰ تومان

حسابرس درجه 2

حسابرسی

دریل و اره کاری

دریل و اره کاری

۴۷۰,۰۰۰ تومان

دفتر داری دفاتر قانونی حسابداری

آموزش دفتر داری دفاتر قانونی حسابداری

۱۹۱,۳۴۷ تومان

دوره آموزشی تخصصی TIA Portal

دوره آموزشی تخصصی TIA Portal Siemens V15

۸۵۰,۰۰۰ تومان

دیپلم برق کارصنعتی

دیپلم برق صنعتی

۱,۸۷۸,۰۰۰ تومان

دیپلم برق ساختمان (برق ساختمان 1 وبرق ساختمان 2)

برق ساختمان

۲,۳۰۳,۰۰۰ تومان

دیپلم برق صنعتی

دیپلم برق صنعتی

۲,۹۲۱,۰۰۰ تومان

دیپلم تعمیر موتور خودرو

تعمیر موتور خودرو

۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان

دیپلم تعمیر موتور و برق خودرو

تعمیر موتور و برق خودرو

۳,۵۹۸,۰۰۰ تومان