همه دوره های آموزشی

دیپلم حسابداری

دیپلم حسابداری

۱,۸۳۱,۰۰۰ تومان

دیپلم خدمات فنی خودرو

خدمات فنی خودرو

۶,۹۹۵,۰۰۰ تومان

دیپلم نصب و تعمیر آسانسور

دیپلم آسانسور

۱,۶۱۴,۰۰۰ تومان

دیوار کوب MDFوPVC

آموزش دیوار کوبMDFوPVC

۴۰۰,۰۰۰ تومان

راه اندازی موتورهای القایی با کنترل دور LS ,SIEMENS

درایور LG ,SIEMENS

راه اندازی پمپ های صنعتی ( کمرچاهی،سرچاهی، شناور )

راه اندازی پمپ های صنعتی ( کمرچاهی،سرچاهی، شناور )

۱,۲۸۳,۰۰۰ تومان

راه اندازی موتورهای الکتریکی با ac کنتاکتورها

آموزش راه اندازی موتورهای الکتریکی با ac کنتاکتورهای

۸۵۵,۰۰۰ تومان

رایانه کار ICDL

ICDL1

۷۷۷,۳۴۸ تومان

رایانه کار CIW(کارودانش)

رایانه کار CIW

۲,۱۵۲,۰۰۰ تومان

رایانه کار حسابداری و مالی ( کار و دانش )

رایانه کار حسابداری و مالی ( کار و دانش )

۵۷۴,۰۰۰ تومان

رسم فنی ( جوشکاری )

رسم فنی ( جوشکاری )

۵۴۷,۴۳۰ تومان

رنگ دکوراتیو

آموزش دکوراتیو

۴۰۰,۰۰۰ تومان