همه دوره های آموزشی

راه اندازی موتورهای الکتریکی با ac کنتاکتورها

آموزش راه اندازی موتورهای الکتریکی با ac کنتاکتورهای

۴۸۰,۰۰۰ تومان

رایانه کار ICDL

ICDL1

۵۸۶,۰۰۰ تومان

رایانه کار CIW(کارودانش)

رایانه کار CIW

۷۵۶,۰۰۰ تومان

رایانه کار حسابداری و مالی ( کار و دانش )

رایانه کار حسابداری و مالی ( کار و دانش )

۲۷۱,۰۰۰ تومان

رسم فنی ( جوشکاری )

رسم فنی ( جوشکاری )

۸۰۰,۰۰۰ تومان

رنگ دکوراتیو

آموزش دکوراتیو

۴۰۰,۰۰۰ تومان

سرپرست ترخیص محصول

سرپرست ترخیص محصول

۲۰۴,۰۰۰ تومان

سرویس و نگهداری خودرو

سرویس و نگهداری خودرو

۲۵۰,۰۰۰ تومان

سرویس و نگهداری و عیب یابی و رفع عیوب مشعل های تکفاز یک مرحله ای ( گازی، گازوئیلی و گازی، گازوئیلی )

سرویس و نگهداری و عیب یابی و رفع عیوب مشعل های تکفاز یک مرحله ای ( گازی، گازوئیلی و گازی، گازوئیلی )

۳۴۹,۰۰۰ تومان

سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان ( ویژه برقکاران تجربی ساختمان )

سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان ( ویژه برقکاران تجربی ساختمان )

۲۵۰,۰۰۰ تومان

شبکه صنعتیProfibus

Profibus

۶۰۴,۰۰۰ تومان

شهروند الکترونیکی (E- CITIZEN )

شهروند الکترونیک

۲۶۴,۰۰۰ تومان