همه دوره های آموزشی

سرپرست ترخیص محصول

سرپرست ترخیص محصول

۶۳۱,۰۰۰ تومان

سرویس و نگهداری خودرو

سرویس و نگهداری خودرو

سرویس و نگهداری و عیب یابی و رفع عیوب مشعل های تکفاز یک مرحله ای ( گازی، گازوئیلی و گازی، گازوئیلی )

سرویس و نگهداری و عیب یابی و رفع عیوب مشعل های تکفاز یک مرحله ای ( گازی، گازوئیلی و گازی، گازوئیلی )

۳۴۹,۰۰۰ تومان

سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان ( ویژه برقکاران تجربی ساختمان )

سیم کشی و عیب یابی مدارهای پایه ساختمان ( ویژه برقکاران تجربی ساختمان )

۴۵۰,۰۰۰ تومان

شبکه صنعتیProfibus

Profibus

۵۱۳,۰۰۰ تومان

شهروند الکترونیکی (E- CITIZEN )

شهروند الکترونیک

۴۶۰,۰۰۰ تومان

طراح گرافیک رایانه ای(کاردانش )

طراح گرافیک رایانه ای(کاردانش )

۱,۱۹۵,۰۰۰ تومان

طراحی تابلو روان

طراحی تابلوهای روان

۵۱۳,۰۰۰ تومان

طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی

طراحی سیستم های تولید برق خورشیدی

۴۱۰,۰۰۰ تومان

طراحی مقدماتی صفحاتWEB

طراحی صفحات وب

۱,۷۰۴,۰۰۰ تومان

طراحی و سیم کشی مدارات راه اندازی برق صنعتی ( فرمان – قدرت )

مدارهای فرمان و قدرت

۴۵۶,۰۰۰ تومان

طراحی و شبیه سازی آسانسور نرم افزاری LIFT DESIGNER

طراحی و شبیه سازی آسانسور نرم افزاری LIFT DESIGNER

۱,۵۲۰,۰۰۰ تومان